Elintarvikkeiden myynti Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla 2020

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Maksuehdot:

Vuokrasta maksetaan laskua vastaan etukäteen puolet myyjäksi hyväksymisen yhteydessä ja puolet 31.7.2020 mennessä.

Peruutusehdot:

Mikäli myyntipaikka perutaan 25.6.2020 mennessä, veloitetaan vuokrasta ennakkomaksu 50%. Peruutuksen tullessa 26.6.2020 tai myöhemmin, veloitetaan vuokrasumma kokonaisuudessaan. Peruutuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla.

Muut ehdot:

Vuokralainen sitoutuu myymään vain niitä tuotteita, joita Pro Kaustinen ry:n kanssa on kirjallisesti sovittu.

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan vuokranantajan osoittamaa myyntipaikkaa.

Vuokra-aika on koko festivaali eli 6 päivää: ma-la 13.-18.7.2020. Ma 13.7. festivaali avataan klo 15; myyntipisteiden tulee olla valmiina viranomaistarkastuksesta johtuen klo 10 mennessä. Muina päivinä festivaali avataan klo 10 ja myyntipisteiden tulee olla avoinna klo 12 mennessä. Ohjelma päättyy päivittäin klo 02.30, mutta myyjillä on oikeus halutessaan pitää myyntipisteitään auki pidempäänkin.

Myyntipaikkojen purkaminen tapahtuu su 19.7., ellei vuokranantajan kanssa toisin sovita.

Alueella on festivaaliorganisaation puolesta kiertävä yövartiointi, mutta ei jatkuvaa valvontaa; myyjät ovat itse vastuussa omaisuudestaan ja myyntipisteestään sekä myyntiaikana että sen ulkopuolella.

Vuokralaisella ei ole oikeutta sopia tuotevalmistajien näkyvyydestä festivaaleilla ilman erillistä sopimusta vuokranantajan kanssa.

Vuokranantaja toimittaa myyntipisteisiin tarvittaessa sähkön ja veden.

Vuokralainen vastaa tarvittavista viranomaisilmoituksista ja valvontasuunnitelmien laadinnasta.

Vuokranantaja luovuttaa vuokralaiselle henkilökohtaisia näytteilleasettajakortteja vuokralaisen esittämän listan perusteella oman harkintansa mukaan. Ylimääräisistä korteista veloitetaan á 100€ (+alv 10%).

Vuokranantajalla on oikeus promootiotarkoitusta varten valokuvata myyntipisteitä ja käyttää näitä valokuvia omassa markkinoinnissaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli vuokralainen ei noudata sopimuksen ehtoja. Mikäli vuokralainen ei suorita etukäteisvuokraa eräpäivään mennessä, vuokranantajalla on oikeus osoittaa myyntipaikka toiselle myyjälle.

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan yhteisymmärryksessä neuvottelemalla.

Mahdolliset oikeusriidat ratkotaan Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa Suomen lakien mukaan. 


Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Valtteri Valo, valtteri.valo@kaustinen.net, p. 040 358 2413

Share