Om du vill erbjuda en artistoffer, läs mer om artisofferter här.

Om du vill komma till Kaustby, uppträda och njuta av festivalstämningen utan ekonomisk ersättning som spelman, var god och ansök här:

Pelimanniesiintyjän hakemus     

Pelimanni performer application

Tyvärr har vi ansökand endast på finska och på engelska. Hoppas det passar!

Obs! Om du vill ge en artistoffert gällande folkdansgrupper, sänd offerten per e-post till kansantanssi@kaustinen.net.

Share