Ansökningstiden för spelmän 2020 har börjat

Foto: Krista Järvelä

Den 53:e folkmusikfestivalen i Kaustby ordnas den 13.–19.7.2020. Festivalen går mot framtiden med stor entusiasm – mot följande 50-årsperiod!

Här finner du ansökan till spelman.

Ansökan görs i två etapper:

Den första ansökningsperioden är 15.11.2019–15.1.2020.

  • Spelningstiderna meddelas i mars.

Den andra perioden är 17.2.–31.3.2020.

  • Spelningstiderna meddelas i maj.

OBS! Vi rekommenderar att ni anmäler större grupper i första perioden för att undvika krockar i programmet.

År 2020 är årstemat för festivalen Lek och landskapstemat Kymmenedalen. Årstemat för Centralen för främjande av folkmusik och folkdans är Bjud upp till dans! – folkliga dansernas temaår. Vi ser gärna att grupperna uppmärksammar dessa teman i programmet till festivalen nästa sommar.

Hundratals folkmusik- och folkdansgrupper förväntas åter delta i festivalen. Festivalens främsta uppgift är att främja hobbyverksamheten inom folkmusik och -dans. Det enorma antalet deltagare under de senaste åren talar sitt tydliga språk om betydelsen av denna uppgift – tusentals spelmän, dansare och sångare samlas varje år i Kaustby för att uppträda, skapa kontakter, förkovra sig och föra traditionen och kunskapen vidare.

Med en separat ansökan för program på området söker vi efter artister till exempel inom folkkonst och traditionella hantverk (arbetsuppvisningar, handarbeten, hantverk, traditionella lekar, lokalhistoria osv.) samt från alla andra konstområden (performans, cirkuskonst, bildkonst osv.). Det går givetvis även att söka till områdesprogrammet som musik- eller dansartist, men traditionella scenframträdanden lämpar sig inte för denna programhelhet. Syftet med områdesprogrammet är att skapa sporrande konstmöten på festivalområdet på nya platser och i nya situationer. I valet av artister till områdesprogrammet föredras sådana grupper som inte nödvändigtvis behöver en traditionell scen för sin verksamhet.

Majoriteten av alla som uppträder på festivalen gör det i talkoanda, dvs. under så kallade spelmansvillkor. Enligt spelmansvillkoren bjuder festivalen på ett spelamnsarmband som gäller hela veckan samt utöver själva uppträdandena på kost- och logiförmåner åt de spelmän och grupper som blivit valda till officiella artister på festivalen.

Välkommen med på sommarens lyckligaste dagar! Välkommen med att skapa den stora festen i den lilla byn!

Ytterligare information per e-post om spelmansansökan: pelimannit@kaustinen.net / om ansökan till områdesprogrammet: anne-mari.hakamaki@kaustinen.net

Anmälningsblankett i pappersform kan beställas per telefon 040 3582 198

Share